Verzending/retour/annulatie

Beleid ivm fysieke producten

 

Onderstaand verzend- en retourbeleid is van toepassing op alle fysieke producten die via www.boekenbouwersshop.be aangekocht en toegestuurd kunnen worden. Op alle bestellingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.boekenbouwersshop.be.

1.        PRIJZEN

 

·       Alle prijzen van fysieke producten zijn inclusief btw.

·       Jouw aandeel in de verpak- en verzendkosten bedraagt €4,5 voor België en €6 voor Nederland.

·       Bestellingen vanaf €50 worden gratis verzonden naar adressen in België.

 

2.        BEZORGOPTIES

·       Verzendingen gebeuren standaard enkel naar adressen in België en Nederland.

·       Wens je te bestellen vanuit een ander land? Contacteer ons dan om de mogelijkheden te bespreken.

 

3.        VERPAKKING & VERZENDING

·       Gebeurt op werkdagen, de dag van je bestelling of de dag erna.

·       Levertijden bij bpost / postnl kunnen afwijken maar normaliter dient je pakje binnen 7 werkdagen te arriveren. Indien niet, neem dan contact met ons op.

 

4.        VOORRAAD

·       In principe is alles op de website in voorraad en dus leverbaar.

 

5.        FOUT / SCHADE

·       Uitzonderlijk vertoont een product fouten of schade. Bezorg in dat geval per mail een foto en beschrijving van het product zodat we voor vervanging / terugbetaling kunnen zorgen.

 

6.        KLACHTEN

·       Heb je een klacht of loopt er iets mis, laat het dan asap weten via de contactgegevens onderaan deze pagina zodat we dit zo vlot mogelijk kunnen oplossen.

 

7.        HERROEPINGSRECHT

·       Je hebt 14 dagen bedenktijd om je aankoop te annuleren.

·       Zie de uitgebreide Algemene Voorwaarden, punt 5 voor alle details m.b.t. herroepen van je bestelling.

 

 

 

Beleid ivm workshops/cursussen

 

BoekenBouwers organiseert online en offline workshops/cursussen. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals beschreven op de websites www.boekenbouwers.be en www.boekenbouwersshop.be. Voor alle duidelijkheid geven we hier de praktische afspraken weer die gelden op alle workshops/cursussen die via www.boekenbouwersshop.be geboekt kunnen worden.

 

 

1.        VOORWERP EN INHOUD

       De inhoud van de workshops/cursussen wordt beschreven op www.boekenbouwersshop.be en/of www.boekenbouwers.be.

       De klant aanvaardt dat de workshops/cursussen standaardproducten zijn, en dat BoekenBouwers geen garantie geeft of verantwoordelijkheid neemt over het beantwoorden hiervan aan zijn/haar specifieke behoeften.

       BoekenBouwers neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie.

 

2.        AANTAL DEELNEMERS

       Per workshop/cursus geldt een minimum aantal deelnemers. Wordt dit minimum niet gehaald, dan kan de workshop of cursus uitgesteld of afgelast worden, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding voor de klant.

3.        INSCHRIJVING EN AANKOOP

       Na inschrijving en betaling, ontvangt de klant een bevestigingsmail. Na de verzending van deze mail is de inschrijving definitief en de overeenkomst bindend.

4.        ANNULATIE / HERROEPING  

       Als de klant niet aanwezig kan zijn voor een geboekte live workshop (online of offline), dient dit onmiddellijk gemeld te worden via birgit@boekenbouwers.be. Er gebeurt geen terugbetaling bij annulering of niet-gemelde afwezigheid.

       De annulering van de bestelling van een online cursus dient schriftelijk te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen en dient door BoekenBouwers te worden aanvaard. Deze bestelling kan uitsluitend geannuleerd worden als de cursus op dat moment nog niet in gebruik is genomen. In dit geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de waarde van de bestelling.

       Digitale cursussen en bestanden die onmiddellijk gedownload kunnen worden, kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kan de cursus en/of digitaal bestand meteen gelezen worden. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt de klant in met directe levering.

5.        AFGELASTING/OVERMACHT

       BoekenBouwers neemt alle redelijke maatregelen om de bestelde workshop/cursus te laten plaatsvinden, maar is niet aansprakelijk indien deze niet kunnen doorgaan om redenen die buiten haar macht liggen.

       Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden, kan BoekenBouwers de workshop of cursus annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

       Het afgelasten geeft geen recht op schadevergoeding voor de klant.

 

6.        PRIJZEN

       Alle prijzen voor workshops zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. 

       Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

 

7.         SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

       Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan BoekenBouwers op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …) als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

       Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan BoekenBouwers de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8.        KLACHTEN

       Klachten met betrekking tot een workshop, dienen zo snel mogelijk en uiterlijk één week na de workshop/cursus per email of aangetekend schrijven aan BoekenBouwers worden gemeld.

       In geval van geschillen tussen BoekenBouwers en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

9.        AUTEURSRECHTEN

       Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BoekenBouwers.

 

 

Nog vragen?
Neem contact op via onderstaande contactgegevens. 

Boekenbouwers
Birgit Krols
hallo@boekenbouwersshop.be
Antwerpsestraat 109, 2640 Mortsel
BTW BE 0628 374 314

 

 

 

Winkelwagen